“És possible millorar el contracte elèctric a les empreses?” al "Bon dia Tarragona"

01/05/14 @ Bon dia Tarragona

El preu de l’energia elèctrica és un dels principals problemes al que s’enfronten les empreses del nostre país. Com que és tan elevat els ocasiona problemes greus de competitivitat respecte a companyies d’altres països amb un cost energètic més assequible. Amb tot, les elèctriques espanyoles denuncien un dèficit tarifari de més 30.000 milions d’euros. Joaquim Lloret, director de grans clients i empreses d’Iberdrola Catalunya, ha lamentat, en el marc del Bon Dia Tarragona de la Cambra de Comerç, que aquest dèficit recaigui sobre les empreses elèctriques. Segons Lloret, l’origen del problema és que la diferència entre el cost regulat de l’energia (que inclou primes a les renovables, transport, anualitats dels dèficits anterior i subvencions al carbó entre altres conceptes) és molt superior al cost de subministrament de la pròpia energia. Això ha produït un dèficit estructural a raó d’uns 5.000 MEUR l’any davant del qual el Govern de l’Estat ha hagut de reaccionar.

Deixa el teu comentari