Cap on va l'economia de Tarragona?

Avui, s'ha presentat a la Cambra de Tarragona, en el marc del Bon dia', l'Informe de Conjuntura Econòmica corresponent al tercer trimestre de 2018 amb dades sobre les previsions de tancament de l'exercici, que elabora la URV i les Cambres de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls. Davant del creixement econòmic global moderat, l'economia de Tarragona continua amb valors de creixement positius, però preocupen una sèrie d'indicadors contradictoris que poden afectar les possibilitats reals de creixement. Els indicadors que generen una certa incertesa en les expectatives positives de l'economia de Tarragona són: - L'augment moderat de l'ocupació. - Les dificultats de finançament, que poden dificultar el dinamisme d'inversió a l'àrea. - L'IPC superior al del conjunt català i estatal. - La caiguda de les exportacions.

Nicolas Mouze al Bon dia Ta...

Miguel Ángel Ariño al Bon d...

Presentada la VIII edició d...

01/04/16 @ Notícies

‘Un pla d’inversions per Eu...

Mariano Marzo dissecciona l...

Creixen les exportacions un...

03/03/16 @ Notícies

Eva Santana i Josep Rom al ...

Josep-Vicent Boira al Bon d...