Quines oportunitats generarà el POUM de La Canonja al Camp de Tarragona?

Roc Muñoz, alcalde de La Canonja, i Miquel Orellana, arquitecte municipal de La Canonja, han visitat la Cambra de Tarragona en el marc del Bon dia Tarragona per explicar «Quines oportunitats generarà el POUM de La Canonja al Camp de Tarragona?». El pla general canongí es presenta com un document que vol potenciar les virtuts del municipi de La Canonja, analitzant la seva situació estratègica respecte a la resta del Camp de Tarragona, cercant les oportunitats de la bona localització del municipi; sense oblidar la necessitat del retorn a l'urbanisme d'un poble del Tarragonès, que cerca elements d'identitat, com a nou municipi. Miquel Orellana ha fet una diagnosi del pla posant sobre la taula els elements més destacats i les zones més sensibles. El POUM de la Canonja contempla que un 70% del sòl sigui urbanitzable, una xifra similar a la que es preveia en el POUM de Tarragona i que implica un creixement d'unes 1.500 persones més.

El president de RENFE al Bo...

Tobías Martínez, director g...

"El que els turistes demane...

“Un gestor de misèries”

El XDF guanya la Forquilla ...

15/05/14 @ Notícies

“És possible millorar el co...

Lluís G. Renart, director d...

El Tarragona dTapes ja està...

25/04/14 @ Notícies